• Hasičská 550/50, 700 30, Ostrava - Hrabůvka
  • 591 143 610
  • potravinovabanka@seznam.cz
  • Úvod
  • 591 143 610
  • potravinovabanka@seznam.cz

Poradna pro občanství Občanská a lidská práva, z. s. byla přijata mezi odebírající organizace Potravinové banky v Ostravě

Poradna pro občanství Občanská a lidská práva, z. s., se stala odebírajícím členem Potravinové banky v Ostravě, z. s. k 20. dubnu 2018.

Poradna pro občanství Občanská a lidská práva, z. s., jejímž posláním je v rámci poskytovaných sociálních služeb prosazovat práva a oprávněné zájmy znevýhodněných osob, posilovat jejich odpovědnost za svůj život a přispívat k soudržnosti celé společnosti, se stala rozhodnutím Předsednictva Potravinové banky v Ostravě, z. s. odebírajícím členem Potravinové banky v Ostravě, z. s. k 20. dubnu 2018.

Poradna pro občanství Občanská a lidská práva, z. s. poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a terénní programy na území Města Ostrava.