• Hasičská 550/50, 700 30, Ostrava - Hrabůvka
  • 591 143 610
  • potravinovabanka@seznam.cz
  • Úvod
  • 591 143 610
  • potravinovabanka@seznam.cz
Ostravská muzejní noc

Ostravská muzejní noc

V sobotu se po celé Ostravě otevřely brány muzeí pro širokou veřejnost v rámci akce muzejní noc. V Národním zemědělském muzeu, které nabízí stálé expozice věnované potravinám a zemědělským strojům, probíhala akce na téma - nevyhazuj a recykluj! A u toho jsme samozřejmě nesměli chybět i my. Návštěvníkům akce jsme prezentovali náplň naší práce a připravili jsme ukázku potravin, které dostáváme. K vidění byly vybrané druhy nápojů a trvanlivých potravin a demonstrovali jsme důvody, proč se takové potraviny neprodají v obchodní síti našich partnerů a jsou darovány pro lidi, kteří to nejvíce potřebují. Naši hlavní prioritou je pomáhat s odstraňováním chudoby a hladu a předcházet plýtvání potravinami. Byli jsme doslova zavaleni otázkami na fungování potravinové banky a a to nám udělalo obrovskou radost.

O naši prezentaci byl velký zájem nejen mezi dospělými, ale hlavně mezi dětmi. Jsme přesvědčeni, že má smysl vzdělávat děti o pomoci potřebným a nutnosti bojovat s plýtváním potravin už v předškolním věku. Proto byla celá prezentace připravena v přátelském a uvolněném duchu. S dětmi jsme vyráběli papírové ptáčky (logo potravinových bank). Při sestavování ptáčků se muzeum zaplnilo smíchem dětí a nejen proto, že jako odměnu jsme jim připravili sladkosti. Děkujeme, že jsme mohli být součástí akce Ostravská muzejní noc.