• Hasičská 550/50, 700 30, Ostrava - Hrabůvka
  • 591 143 610
  • potravinovabanka@seznam.cz
  • Úvod
  • 591 143 610
  • potravinovabanka@seznam.cz
Potřebuji pomoct

Potřebuji pomoct

Potřebuji pomoct

Pokud potřebujete pomoc pro sebe či jiné osoby v nouzi, prosím obraťte se buď:

- na některou z našich odběratelských organizací, kterou máte ve své blízkosti, seznam najdete na našem webu v sekci " O spolku"

- nebo se můžete obrátit na nejbližší sociální odbor nebo OSPOD v místě svého bydliště.   

- nebo nás kontaktujte prostřednictvím kontaktního formuláře, telefonicky, příp. prostřednictvím mailu.

 

 

 

Výdejna potravinové a materiální pomoci Ostrava Vítkovice

„Výdejna potravinové a materiální pomoci“, se nachází na adrese Mírová 98/18, Ostrava Vítkovice.

Funkce výdejny spočívá v přímé distribuci potravin a hygieny jednotlivcům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, s cílem pomoci jim tak překlenout tuto nepříznivou dobu. 

Potraviny a jiné komodity jsou poskytnuty na základě šetření sociálního pracovníka městských obvodů nebo OSPODU, který vyhodnotí potřebnost a objedná klienta přes náš nový objednávkový software „pomoc-pbov“ do výdejny na určitý den a čas.

Výdejna je otevřená třikrát v týdnu, vždy pondělí, středu a pátek od 14:00 do 17.00 hodin. Na pátek se do výdejny klienti neobjednávají, jdou tam pouze ti, kteří si odebrali pomoc v pondělí nebo ve středu v daném týdnu, takže je jim poskytnuta pomoc 2x po sobě. V pondělí a ve středu se vydává pečivo, ovoce a zelenina, mléčné výrobky, trvanlivé potraviny a hygiena. V pátek se vydává jen pečivo, ovoce a zelenina, popřípadě mléčné výrobky.

Pomoc je nenároková a je závislá na tom, s jakými potravinami a hygienou výdejna zrovna v danou chvíli disponuje.

V případě potřebnosti se obraťte na sociální odbor v místě Vašeho bydliště.