• Hasičská 550/50, 700 30, Ostrava - Hrabůvka
  • 591 143 610
  • potravinovabanka@seznam.cz
  • Úvod
  • 591 143 610
  • potravinovabanka@seznam.cz
O spolku

O spolku

Potravinová banka v Ostravě, z. s.

Potravinová banka v Ostravě, z. s.

Potravinová banka je organizací, která slouží jiným sdružením a organizacím bojujícím proti sociálnímu vyloučení různých skupin obyvatelstva. Uzavírá dohody s místními humanitárními nebo charitativními organizacemi a dodává jim shromážděné potraviny. Funkce potravinových bank spočívá v darování a rozdělování. Činnost potravinové banky spočívá v ochotě projevit aktivní solidaritu a odpovědnost. Je závislá na vůli dárců, a tím vydává svědectví o nezištné pomoci. Banka dává. Nejistota existuje v každém období a na každém místě. Proto výrobky potravin, které banka zdarma dostane, jsou přidělovány po celý rok četným charitativním sdružením, humanitárním organizacím, střediskům vzájemné pomoci nebo útulkům podle toho, jak se v dané lokalitě vyskytují.

Historie

Počátky Potravinových bank můžeme sledovat již v roce 1967, kdy John Van Hengel zakládá první potravinovou banku ve Phoenixu v Arizoně (USA), aby čelil nárůstu chudoby a současně bojoval proti plýtvání potravinami.Tímto krokem se nechává inspirovat několik charitativních organizací v Paříži a v roce 1984 založí první potravinovou banku. Ty pak dále vznikají i v jiných zemích (Polsko, Itálie, Portugalsko). V roce 1986 se spojily do Evropské Federace potravinových bank. Registrace občanského sdružení Potravinová banka v Ostravě byla provedena u ministerstva vnitra v dubnu 2009. O rok později pak zahájila svoji oficiální činnost.

Poslání

Posláním Potravinové banky v Ostravě je pomáhat s odstraňováním chudoby a hladu a předcházet plýtvání potravinami.

Cíle

- zdarma získávat potravinové a zemědělské přebytky a příspěvky shromážděné v potravinových sbírkách

- účelně vydávat takto získané potraviny potřebným cílovým skupinám prostřednictvím sítě místních organizací

- podporovat solidaritu mezi lidmi

Jak funguje potravinová banka?

Od dárců směřují potraviny do potravinové banky (na ulici Hasičská 550/50 v Ostravě-Hrabůvce) a odtud si je odvážejí zapojené organizace, které poskytují sociální službu lidem v nouzi.

Kdo jsou dárci potravinových bank:

- zemědělští výrobci
- výrobci potravin
- potravinové řetězce, maloobchodníci
- evropský program potravinové pomoci
- potravinové sbírky

Kdo jsou zprostředkovatelé pomoci:

Poskytovatelé sociálních služeb v oblasti řešení chudoby a sociálního vyloučení.

Kdo jsou příjemci pomoci:

- lidé bez domova

- lidé bezprostředně ohroženi sociálním vyloučením

- lidé žijící v sociálně vyloučených lokalitách

- lidé v momentální sociální nouzi

 

Informace pro subjekty údajů - dobrovolníci

Informace o zpracování osobních údajů v Potravinové bance Ostrava, z. s.