• Hasičská 550/50, 700 30, Ostrava - Hrabůvka
  • 591 143 610
  • potravinovabanka@seznam.cz
  • Úvod
  • 591 143 610
  • potravinovabanka@seznam.cz
Krajská potravinová sbírka

Krajská potravinová sbírka

V rámci Krajské potravinové sbírky bylo vybráno 13 909,621 kg potravin! Zapojilo se 146 institucí ( města, školy, muzea , nemocnice, knihovny ......atd). Děkujeme všem ,kteří přispěli svým darem potřebným lidem. 

 

Děkujeme všem zapojeným organizacím Moavskoslezského kraje do Krajské potravinové sbírky!

Ve 146 institucích ( města, školy, muzea , nemocnice, knihovny ......atd) se vybralo 13 909,621 kg potravin. 

Potraviny budou předány potřebným lidem prostřednictvím neziskových organizací. 

Více informací na www.msk.cz zde:

Krajská sbírka potravin

Sbírka potravinové pomoci se koná u příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby, který připadá každoročně na 17. října, a to ve spolupráci s Potravinovou bankou v Ostravě. Tento významný den byl vzhledem ke stále se prohlubujícím problémům vyhlášen rezolucí Valného shromáždění OSN 22. prosince 1992.  V ten den se v roce 1987 konala na pařížském náměstí Trocadéro více než stotisícová demonstrace proti ponižující chudobě, násilí a hladu.