• Hasičská 550/50, 700 30, Ostrava - Hrabůvka
  • 591 143 610
  • potravinovabanka@seznam.cz
  • Úvod
  • 591 143 610
  • potravinovabanka@seznam.cz
Podpořili nás

Podpořili nás

Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II

Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II

Financování projektu

Projekt „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II“ s registračním číslem CZ.30.X.X/0.0/0.0/16_004/0000008 je projektem financovaným z prostředků Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) prostřednictvím Operačního programu potravinové a materiální pomoci a státního rozpočtu ČR (evropský podíl financování činí 85 % a národní podíl činí 15 %).

 

Cíl projektu

Cílem projektu je pomoci lidem ve vážné sociální nouzi překlenout těžké životní období poskytnutím potravinové či materiální pomoci a současně je prostřednictvím doprovodných opatření vhodně nasměrovat a motivovat k dlouhodobějšímu řešení jejich problémů, tedy k řešení příčin jejich obtížné životní situace. Tímto projektem zajišťuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR nejchudším občanům distribuci základních potravin, hygienických potřeb, základních domácích potřeb, textilních výrobků a nově distribuci školních pomůcek pro děti z rodin ve vážné sociální nouzi. Nově je též plánována distribuce stanů, spacáků a karimatek pro řešení nouzových situací osob bez domova.

Za celkovou dobu projektu (od 1. 10. 2016 do 30. 6. 2023) rozdá Potravinová banka v Ostravě, komodity v celkové hodnotě 12.762.000,- Kč (z toho potravin ve výši 5.960.000,- Kč, hygienických potřeb ve výši 3.394.000,- Kč, základních domácích potřeb ve výši 1.015.000,- Kč, textilu ve výši 1.446.000,- Kč a školních pomůcek ve výši 947.000,- Kč) nejchudším obyvatelům Moravskoslezského kraje. 

Co je předmětem pomoci

 V rámci potravinové pomoci je distribuováno celkem 47 druhů potravin, např. se jedná se o potraviny jako je například mouka, čočka, cukr, těstoviny, masové konzervy nebo dětská výživa. V rámci potravin jsou k dispozici jak produkty určené k přímé spotřebě určené pro ty, kteří nemají možnost vařit, tak suroviny k přípravě jídel. Materiální pomoc se skládá ze tří částí – hygienické potřeby, základní domácí potřeby a textil. Aktuálně je distribuováno 32 druhů hygienických potřeb, jako je například mýdlo, zubní kartáček, šampon, prací prášek či dětské plenky. Mezi 20 druhy základních domácích potřeb nalezneme prostředky k vaření, stolování a úklidu. V případě textilních výrobků, kterých se distribuuje 24 druhů, se jedná například o čepice, rukavice, šály, spodní prádlo nebo ručníky. Nově jsou distribuovány školní pomůcky – balíček školních pomůcek  obsahuje 21 položek, jako je tužky, pastelky, lepidlo, nůžky, vodové barvy, pravítka, penál, box, pero,  temperové barvy a kružítko.

Důležitou součástí distribuce pomoci jsou také doprovodná opatření, která jsou všem podpořeným osobám v rámci potravinové a materiální pomoci nabízena s cílem dlouhodobějšího řešení jejich sociální situace. Mezi nejčastější doprovodná opatření patří buď poskytnutí sociálního poradenství nebo jeho zprostředkování či informování o možnostech další pomoci. Dále je poskytováno poradenství v oblasti nutriční výživy a zdravého stravování, finanční poradenství a poradenství v případě složitých životních situací. Mezi další doprovodná opatření pak také patří pomoc při hledání zaměstnání, doprovod na úřady, pomoc při prosazování oprávněných zájmů nebo organizování volnočasových aktivit.

Jak se pomoc dostane těm, kteří ji potřebují

Potravinová banka v Ostravě distribuuje pomoc aktuálně 8  subpartnerským organizacím, v rámci Moravskoslezského kraje. Pomoc se tak může dostat k většímu okruhu potřebných osob. Organizace mají možnost v rámci projektu ze seznamu distribuovaných komodit objednat právě ty potraviny, hygienické potřeby a další komodity, které potřebují, a tím pádem nedochází k plýtvání.

Jaké skupiny lidí pomoc nejčastěji dostávají

Projekt „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II“ se zaměřuje na pomoc osobám v tíživé životní situaci ohroženým chudobou nebo osobám pod hranicí chudoby. Nejvíce podporovanou skupinou v rámci tohoto projektu jsou rodiny s dětmi ve věku do 15 let a matky samoživitelky. Podpora této skupiny je nově rozšířena o distribuci školních pomůcek. Dalším významným příjemcem především potravinové, ale i materiální pomoci jsou osoby bez domova. I v případě této ohrožené skupiny je plánováno rozšíření pomoci o distribuci stanů, spacáků a karimatek. Pomoc je poskytována i příslušníkům menšin nebo cizincům, osobám starším 65 let a v neposlední řadě i osobám zdravotně postiženým.

 

Informace za celý projekt „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II“ s registračním číslem CZ.30.X.X/0.0/0.0/16_004/0000008 najdete ZDE

 

 


Donátoři finančních prostředků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Donátoři potravinové pomoci 

 

 

 

Projekty Potravinové banky v Ostravě, z. s.

První veřejná lednice v Ostravě

Našim pilotním projektem je "První veřejná lednice v Ostravě", na jehož realizaci jsme získali koncem roku 2016 grant Nadace ČEZ. Projekt byl slavnostně zahájen dne 28. června 2017. Pro veřejnou lednici, jsme ve spolupráci s Armádou spásy v ČR, našli místo v blízkosti střediska AS Sociální služba pro ženy s dětmi v Ostravě, ul. Gen. Píky 25/2980, Ostravě – Fifejdách.

Co je to „veřejná lednice“? (aneb projekt „sdíleného jídla“) Projekt veřejné lednice je o tom, že se na veřejně přístupném místě a ve vhodné lokalitě postaví lednice, zabezpečí se proti vandalismu a připojí se k elektřině. Lidé, kteří mají doma plné lednice, nakoupené jídlo nejsou schopni zkonzumovat, mohou do lednice své přebytky nosit a naopak, potřební lidé, kteří z finančních důvodů mají jídla nedostatek, si z veřejné lednice mohou vzít, co potřebují.

 

 

 

 

Výdejna potravinové a materiální pomoci v Ostravě  

Na podzim loňského roku se nám podařilo otevřít „Výdejnu potravinové a materiální pomoci“, která se nachází na adrese Mírová 98/18, Ostrava Vítkovice. Funkce výdejny spočívá v přímé distribuci potravin a hygieny jednotlivcům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, pomoci jim tak překlenout tuto nepříznivou dobu. Výdejna je otevřená třikrát v týdnu, vždy pondělí, středu a pátek od 14:00 do 17.00 hodin.

Potraviny a jiné komodity jsou poskytnuty na základě doporučení – písemného potvrzení sociálního pracovníka městských obvodů nebo OSPODU. Pomoc je nenároková a je závislá na tom, s jakými potravinami a hygienou výdejna zrovna v danou chvíli disponuje. V roce 2023 výdejnu finančně podpořilo Statutární město Ostrava.  

Potravinové sbírky 2022

 

 

 

 

Celorepubliková Sbírka potravin je organizována potravinovými bankami a Českou federací potravinových bank, ve spolupráci se Svazem obchodu a cestovního ruchu a Asociací společenské odpovědnosti, se sociálními partnery Charita Česká republika, Armáda spásy, NADĚJE a Slezská diakonie a obchodními řetězci Albert, Billa, DM drogerie, Globus, Kaufland, Lidl, MAKRO, Penny Market, ROSSMANN, Tesco, e-shopech iTesco a Rohlik.cz. 

V roce 2022 byla Sbírka potravin organizována ve dvou termínech – 23. dubna 2022 ( jarní sbírka potravin) a 12. listopadu 2022 ( podzimní sbírka potravin).

V Moravskoslezském kraji se 23. dubna 2022 do sbírky zapojilo 37 marketů a 33 charitativních organizací. Ve sbírce se vybralo 21,35 tun potravin a drogerie.

V podzimním termínu 12. listopadu 2022 se do sbírky zapojilo 37 marketů a 34 charitativních organizací. Ve sbírce se vybralo  35,49 tun potravin a drogerie.

 

Krajská potravinová sbírka – u příležitosti "Dnů boje proti chudobě" organizuje Potravinová banka v Ostravě pod záštitou Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, potravinovou sbírku, do které se aktivně zapojují různé instituce působící v Moravskoslezském kraji např. školy, školky, knihovny, muzea, zaměstnanci městských obvodů v Ostravě, dále město Bílovec, Přébor, Havířov, Vítkov. V roce 2022 se do sbírky aktivně zapojilo 98 institucí, a vybralo se celkem 12,6 tun potravin a drogerie !