• Hasičská 550/50, 700 30, Ostrava - Hrabůvka
  • 591 143 610
  • potravinovabanka@seznam.cz
  • Úvod
  • 591 143 610
  • potravinovabanka@seznam.cz
Partneři

Partneři

EKIPA, z. s.

EKIPA, z. s. je neziskovou organizací a pomáhá osobám ohroženým sociálním vyloučením. Organizace byla založena v listopadu roku 2010.

SPOLEČNĚ – JEKHETANE, o. p. s.

Společnost SPOLEČNĚ – JEKHETANE, o. p. s. usiluje o rovné šance pro romskou menšinu v majoritní společnosti, prostřednictvím poskytování sociálních služeb a jiných doprovodných aktivit, v rámci Moravskoslezského a Olomouckého kraje.

Charita Ostrava

Charita Ostrava

Základním posláním Charity Ostrava je pomoc lidem v nouzi bez ohledu na jejich rasu, národnost, postavení či vyznání. Pomoc je realizována zejména prostřednictvím poskytovaných sociálních a sociálně zdravotních služeb na základě křesťanských hodnot.

Filozofie Charity Ostrava, církevní organizace zřízené Biskupstvím ostravsko-opavským, působící na Ostravsku v oblasti sociální a zdravotní pomoci, vychází z křesťanského chápání světa a člověka jako neopakovatelné bytosti se svou důstojností vyjádřeného v bibli např. podobenstvím o milosrdném samaritánovi.

Armáda spásy

Armáda spásy

Cílem Armády spásy v České republice je fyzická, sociální, morální a duchovní podpora lidí všech věkových kategorií, a to na křesťanských principech. Cílovou skupinou Armády spásy jsou všichni ti, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, ale také ti, kteří hledají jakoukoliv duchovní pomoc či oporu. Armáda spásy provozuje sociální zařízení a komunitní centra, ve kterých poskytuje více než 60 registrovaných sociálních služeb. Každý den jejich služeb využívá přes tisíc znevýhodněných osob.

Slezská diakonie

Slezská diakonie

Posláním Slezské diakonie je poskytování kvalitních služeb v sociální oblasti na základě křesťanských hodnot.
Chceme být uznávanou organizací na regionální, národní i mezinárodní úrovni, poskytující vysoce kvalitní sociální, sociálně-zdravotní, vzdělávací
a prorodinné služby. Chceme rozvíjet sociální podnikání, sociální bydlení a další inovativní aktivity. Svou vizi budujeme v souladu s křesťanskými hodnotami a s důrazem na kulturu organizace.