• Hasičská 550/50, 700 30, Ostrava - Hrabůvka
  • 591 143 610
  • potravinovabanka@seznam.cz
  • Úvod
  • 591 143 610
  • potravinovabanka@seznam.cz

Otázky a odpovědi

Co Vám poskytnutí potravinové pomoci přinese?

Zviditelnění – Logo partnerských firem bude uvedeno na všech našich komunikačních médiích (webové stránky, letáky, tiskové zprávy, atd.) a na našich dopravních prostředcích.

Propagaci – V tisku a v elektronických mediích, na plakátech při veřejné sbírce potravin

Společenské uznání – Při kulturních akcích chceme poskytnout příležitost, aby představitelé partnerských společností měli možnost setkat se přímo s organizacemi, které odebraly potraviny z potravinové banky a s jejich klienty – lidmi v nouzi.

Daňové zvýhodnění – Dary, finanční a hmotné, od občanů a společností určené neziskovým organizacím, jsou odečitatelné z daňového základu do zákonem určeného limitu.

 

Komu bude Vaše pomoc určena?

Vaše pomoc se dostane lidem v nouzi – klientům charitativních a humanitárních organizací, které dostávají zadarmo potraviny od potravinové banky. Tyto neziskové organizace se dlouhodobě věnují lidem, kteří se dostali do těžké situace a pomáhají jim postavit se na vlastní nohy a začlenit se do společnosti.

 

Jak můžete pomoci?

Máte starosti se zásobami potravin, u kterých brzy končí záruční lhůta, nebo které jsou z různých důvodů neprodejné, ale nezávadné? Naším prostřednictvím mohou včas najít své konzumenty – lidi v nouzi. Prostřednictvím Veřejné lednice v Ostravě můžete jídlo sdílet!

Rádi byste přispěli nákupem potravin? Zapojte se do potravinových sbírek, které Potravinová banka pravidelně pořádá ve spolupráci s partery, především v rámci Mezinárodního dne boje proti chudobě. Sledujte náš web a fb, kde Vás budeme včas informovat o připravovaných akcích.

Jste společnost, která vyrábí nebo prodává potraviny? Přemýšlíte o tom, koho v neziskové oblasti podpořit, ale
finanční pomoc není pro Vás to správné řešení?
Pomáhat můžete přímo Vašimi výrobky.

 

Jaké je poslání Potravinové banky?

Posláním potraivnové banky je boj proti hladu a proti plýtvání potravinami. Ve svém poslání respektuje Chartu evropských potravinových bank, která je nedílnou součástí stanov.

Účelem a cílem PB je získávat zdarma zemědělské přebytky, přebytky produkce potravinářského průmyslu nebo neprodejné, ale poživatelné potraviny, ale také příspěvky shromážděné při veřejných sbírkách potravin v supermarketech, ve školách, apod., jejich skladování a bezplatná distribuce.